Bij het kiezen van de media of middelen gaat het erom de gewenste actie te materialiseren. Werk aan een vormgeving en uitwerking waardoor je anderen erbij kan betrekken en test het uit. Bij de voorbeeldprojecten op deze site wordt dat op een enigszins speelse maar overtuigende manier gedaan met behulp van diverse media en middelen.

Soms is aan het gemaakte ontwerp ook een event of performance gekoppeld.

Waarom dit soort media en middelen? Lees hier een onderbouwing.
Er is een lange traditie waarin dingen, producten, objecten worden gemaakt om op een enigszins speels manier kritiek te leveren of verandering in gang te zetten. Het sluit aan bij ‘speelse’ creatieve acties die ‘culture jamming’, ‘adbusting’, creatieve sabotage, of ‘hacks’ worden genoemd. Al neemt dat tegenwoordig ook allerlei andere vormen aan.

Dingen (objecten, software, gebruiksvoorwerpen, video’s, games, …) hebben een enorme impact op ons leven. “In advanced capitalist societies, there is a dizzying array of choices: objects for physical comfort and convenience; for the construction of individuals’ multiple and shifting identities; for social distinction and cultural appriciation; and to augment and even structure ideological stances. … Products are prostheses for praxis as well as the props with which the human drama plays out. Not only is design everywhere, it importantly constitutes, stabilizes, and transforms people and their practices.” (Discursive Design, 2018). Wat je maakt dat je juist heel goed die dingen kunt gebruiken om te bevragen, agiteren, uitdagen. Waarbij je kan werken vanuit een traditie van meer kritische, speculatieve of antagonische ontwerpen. Maar hierbij moeten steeds weer de grenzen worden opgezocht: “… critical practice is and always should be in flux and development for as long as the discipline and its governing mentaliteits are in flux and development” (Critical Design in Context, 2017).