… links naar boeken en blogs

Hieronder een overzicht van diverse actuele publicaties (boeken, blogs) over dit type ontwerpprojecten.

Ontwerpen kan gebruikt worden als gereedschap voor sociale veranderingen. Deze website hoort bij een symposium en expositie met goede voorbeelden.

we-make-money-not-art.com, een blog van Régine Debatty. Over kunstenaars, hackers, ontwerpers die technologie gebruiken als medium voor kritische discussie. Ook veel boekbesprekingen.

Patrick Jagoda – Experimental Games: Critique, Play, and Design in the Age of Gamification (2020). Boek met voorbeelden en vooral veel theorie over (video)games en hoe die met meer improvisatie en experiment onze huidige neoliberale wereld kunnen compliceren.

Mary Flanagan – Critical Play, Radical Game Design (2009). Over subversieve en activistische spellen gemaakt voor politieke of sociale kritiek.

Ruben Pater – CAPS LOCK (2021). Een overzicht van verschillende manieren waarop (grafisch) ontwerp en kapitalisme samengaan. En ook over de alternatieven of kritische ontwerpen die sommige grafisch ontwerp collectieven daar tegenover zetten.

Geoff Cox & Alex McLean – Speaking Code: Coding as Aesthetic and Political Expression (2012). Hoe code uitdrukking kan geven aan politieke of maatschappelijke problemen in creatieve projecten.

Robert Klanten e.a. (ed) – Art & Agenda (2011). Over diverse projecten op het grensvlak van kunt, activisme en politiek. Een sterk visueel overzichtsboek.

Finn Brunton en Helen Nissenbaum – Obfuscation, A User’s Guide for Privacy and Protest (2015). Over ontwijken, saboteren, in de war maken: voorbeelden en theorie over hoe je op een creatieve manier controle en bewaking kan tegengaan, door juist meer data te genereren.

Josh MacPhee en Alec Icky Dunn (ed) – Signal #1 t/m 6 (2011-2018). Een serie boekjes/tijdschriften over (grafisch) ontwerp in dienst van verzet en protest. Met veel voorbeelden van vroegere revolutionaire kunstenaars en vrijheidsstrijders.

Nato Thompson en Gregory Sholette (ed) – The Interventionists, Users’ Manual for the Creative Disruption of Everyday Life (2004). Over politieke, provocatieve, onverwachte creatieve interventies als vorm van radicale sociale actie.

Andrew Boyd en Dave Oswald (ed) – Beautiful Trouble, A Toolbox for Revolution (2012). Over kunstenaar-activisten die proberen sociale bewegingen meer creatief en effectief te maken. Inclusief toolkit.

Garnet Hertz – Disobedient Electronics: Protest (2016). Een online te lezen. Over industrieel ontwerpers, kunstenaars, hackers, makers die meer willen dan wat meer speculatief werk of leuke 3D prints: confrontatie, provocatie, protest. Veel DIY elektronica.

David J. Getsy (ed.) – Queer (2016). Over queer kunstenaars en eigenlijk allerlei activistische en disruptieve creatieve projecten vanuit een LGTBQIA perspectief.

M. Watson – Can the left learn to meme? Adorno, video gaming, and stranger things (2019). Over rare en leuke internetfenomenen die tegen de elitaire kunst en designwereld ingaan en de politieke betekenis van oa. Mad Men, Vaporwave en Cat Memes.

Claudia Mesch – Art and Politics, A Small History of Art for Social Change Since 1945 (2012). Over politieke kunstprojecten veelal in publieke ruimte: voorbeelden vanuit post-kolonialisme, feminisme, the anti-oorlog beweging, milieubeweging, homo-rechten, anti-globalisatie.

Betsy Greer – Craftivism: The Art of Craft and Activism (2014). Over projecten waar ‘craft’ en ‘activism’ samen komen: met name borduren, haken, en wat keramiek.

Catherine Flood en Gavin Grindon – Disobedient Objects (2014). Over hedendaagse objecten die worden gebruikt voor politieke acties en sociaal protest. Waaronder ook veel militante en activistische producten.

http://neural.it/, een blog en tijdschrift over ‘kritische media cultuur’. Snijvlak van kritische kunst, electronica, muziek, installaties. Ook veel voorbeelden en boekbesprekingen.

Metahaven – Can Jokes Bring Down Governments? Memes, Design, Politics (2013). Een dun boekje geschreven als een soort pamflet over meme’s en andere grappige ontwerpen en hoe die een bedreiging kunnen zijn voor de machthebbers; met voorbeelden gelinkt aan hedendaagse politieke ontwikkelingen.

Nato Thompson – Seeing Power, Art and Activism in the 21st Century (2015). Over sociale, door de community gedragen alternatieve kunstuitingen, organisaties, activisme. Met veel sterke voorbeelden, een soort manifest.

Sniggle.net, een online ‘encyclopedie’ met allerhande ‘Trolls, Hoaxes, Culture Jamming, Poetic Terrorism, Media Hacks, Frauds, Impostors, Spoofs, Counterfeits, Fakes, Pranks, Scams‘, met name focus op ‘culture jamming’.

Garnet Hertz – Critical Making (2012). Tien handgemaakte boekjes, ook volledig online te lezen. Vol met ‘hands-on’ projecten die gericht zijn op kritische reflectie op maatschappelijke en sociale thema’s. Met bijdragen van echt talloze makers, zowel theorie als allerlei voorbeeldprojecten.

James Bridle – New Dark Age. Technology and the End of the Future (2019). Een kritisch boek over actuele maatschappelijke problemen en complexe systemen en technologische ontwikkelingen die nu in opkomst zijn.

Gregory Sholette – Dark Matter, Art and Politics in the Age of Enterprise Culture (2010). Over de zogenaamde ‘dark matter’ van de kunstwereld komt hierin aan bod: creatief werk dat subversief is en politiek probeert te interveniëren. Veelal anti-kapitalistisch georiënteerd.

Matt Malpass – Critical Design in Context (2017). Een boek over ontwerpers die tegendraads of kritisch werken, met uitleg waarom dit van belang is en hoe zich dit ontwikkeld.

Tharp en Tharp – Discursive Design. Critical, speculative, and alternate things (2019). Een dik boek vol theorie over, en voorbeelden van, ontwerpprojecten die discussie moeten oproepen en aan het denken zetten.

Marie Louise Juul Søndergaard – Staying with the Trouble through Design (PhD Dissertatie, 2018). Een vrij theoretisch onderzoek naar een kritische feministische ontwerppraktijk waarbij problemen worden opgerakeld, aangekaart en eigen gemaakt.

Een groepsblog van Ahmed Ansari, Danah Abdulla, Ece Canli, Mahmoud Keshavarz, Matthew Kiem, Pedro Oliveira, Luiza Prado, Tristan Schultz over “Decolonising Design”. Veelal theoretisch en verdere ‘resources’.

designalism.nl, een website met voorbeelden en informatie over journalistieke ontwerpprojecten met een duidelijk politieke of sociale insteek.

Critical Meme Reader: Global Mutations of the Viral Image – Chloë Arkenbout, Jack Wilson, Daniel de Zeeuw (2021). Een reader van het INC met voorbeelden en theorieën over allerhande memes. Vooral over het meer activistisch of maatschappelijk gebruik daarvan.