Maatschappelijke problemen

Hieronder een lijst met 12 thema’s: binnen deze thema’s bepaal je zelf een structureel sociaal-maatschappelijk probleem.

1. Armoede en uitbuiting > zie voorbeeldprojecten
2. Populisme en fake news > zie voorbeeldprojecten
3. Consumentisme > zie voorbeeldprojecten
4. Surveillance > zie voorbeeldprojecten
5. Ecologie / milieu > zie voorbeeldprojecten
6. Drugs / medicatie > zie voorbeeldprojecten
7. Geweld / onderdrukking > zie voorbeeldprojecten
8. Imperialisme / oorlog > zie voorbeeldprojecten
9. Gender kwesties > zie voorbeeldprojecten
10. Gentrificatie / leegstand > zie voorbeeldprojecten
11. Nationalisme / grenzen > zie voorbeeldprojecten
12. Racisme / kolonialisme > zie voorbeeldprojecten